Tag: PRK

PRK

ปัญหาสายตาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนไทยบ่อยมาก เนื่องจากว่าคนไทยส่วนใหญ่ได้ใช้เวลาไปกับการทำงานนั่งโต๊ะ หรือบางคนก็ทำงานเกี่ยวกับการใช้สายตาเป็นเวลานาน ดังนั้นจะดีกว่าหรือไม่หากว่าในกรณีที่คุณเองมีปัญหาทางสายตา แต่พยายามหาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และ PRK (Photokeratoplasty )ก็เป็นหนึ่งในวิธีรักษา โดยเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับการรักษาในลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นมีดังต่อไปนี้  Photokeratoplasty  หรือ PRK คืออะไร   สำหรับ Photokeratoplasty คือการรักษาสายตาโดยแพทย์ผู้ชำนาญทำหัตถการ ดูคล้ายคลึงอย่างมากกับการทำเลสิค หากแต่ว่าจะไม่ได้แยกชั้นของกระจกตา ดังที่เราคุ้นเคยกับวิธีเลสิกนั่นเอง ก่อนอื่นจักษุแพทย์จะมีการลอกผิวที่กระจกตา จากนั้นจะมีการปรับความโค้งของผิว เหมาะสมกับคนที่กระจกตาไม่หนาเหมือนคนทั่วไป หรือบางคนที่มีอาชีพต้องใช้สายตาบ่อยๆ เป็นต้น ซึ่งการรักษาตัวหลังการทำ Photokeratoplasty ถือว่าค่อนข้างยาวนานกว่าการทำเลสิก เพราะว่าหลังการเข้ารับรักษาแบบ Photokeratoplasty จะต้องใช้ยาหยอดตาที่มีฤทธิ์แบบสเตียรอยด์นั่นเอง แพทย์จะทำการรักษาอย่างใกล้ชิด และนัดเพื่อตรวจสอบดวงตาเป็นระยะๆ   ใครที่เหมาะสมจะทำ Photokeratoplasty หรือ PRK  หากถามถึงความเหมาะสมของการรักษาสายตาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ต้องบอกเลยว่าการรักษาวิธีนี้จะเหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตทั่วๆ ไป และบางคนที่ทำอาชีพซึ่งใช้แว่นตาไม่ได้ หรือบางคนที่ติดข้อจำกัดไม่สามารถใช้คอนแทคเลนส์ด้วย อย่างไรก็ตามคนที่จะทำการรักษาแบบ Photokeratoplasty นั้นจะต้องสังเกตตัวเองว่ามีสายตาที่คงที่แบบนี้อย่างน้อย…