Tag: โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า
February 18, 2020 Maureen Simpson 0 Comments

โรคที่หลายคนมองว่ามันไม่น่าจะมีอะไร แต่มันกับทำลายชีวิตของคบางคน ให้ตามทั้งงเป็นได้ ก็คงไม่มีโรคอะไรที่จะน่ากลัวไปมากกว่าโรคซึมเศร้าอีกแล้ว เพราะโรคนี้ทำให้หลายคนต้องเสียชีวิต หรือต้องทนอยู่กับความทรมานมามากมาย เพราะไม่มีทางออก และเราก็ไม่อาจจะรู้ได้เลย ว่าใครที่เป็นโรคนี้บ้าง หรือบางคนเอง ก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำ ว่าตัวเองเป็นโรคชนิดนี้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าเราเป็นโรคนี้ มีอาการอะไรที่บ่งบอกบ้าง โรคซึมเศร้า จะมีอาการบางอย่าง ที่ทำให้เรารู้ได้ทันที ว่าเรากำลังเป็นโรคนี้ เมื่อรู้ว่าตัวเองไป ทางที่ดีคือต้องไปหาหมอให้เร็วที่สุด เพราะยิ่งปล่อยเอาไว้นานมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเสี่ยงเท่านั้น มีอาการอะไรบ้าง ที่เราจะต้องรู้…