Tag: ยาดม

ยาดม
April 9, 2020 Maureen Simpson 0 Comments

ยาดมถือว่าเป็นยาสามัญประจำบ้าน ที่หลายคนติด และชอบซื้อมาติดตัวเอาไว้ เพราะชอบดม ชอบเอามาเล่นติดตัว ซึ่งเมื่อมันสามารถมีประโยชน์กับเราได้ อย่างเช่นช่วยในการเบาเทาอาการวิงเวียนศีรษะ อาการปวดหัว อาการเมาหรือเป็นลมได้ มันก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของเราได้เหมือนกัน โดยเฉพาะคนที่ติดยาดม มักจะมีอาการหลายอย่าง ตามมาด้วยเสมอ  คนที่มักจะพกยาดม และมักจะดมอยู่ตลอดเวลา จึงต้องให้ความระมัดระววังด้วย เพราะไม่เช่นนั้น อาจจะเป็นโรคดังต่อไปนี้ มีโรคอะไรบ้าง ที่เกี่ยวกับการดอมยาดมอยู่บ่อยๆ ที่เราจตะต้องระมัดระวัง เพราไม่เช่นนั้นกว่าจะรู้ตัว ก็อาจจะสายไปแล้ว และผู้ใช้บางประเภท ก็ไม่ควรที่จะใช้ยาดมด้วย…