Category: Health

ยาดม
April 9, 2020 Maureen Simpson 0 Comments

ยาดมถือว่าเป็นยาสามัญประจำบ้าน ที่หลายคนติด และชอบซื้อมาติดตัวเอาไว้ เพราะชอบดม ชอบเอามาเล่นติดตัว ซึ่งเมื่อมันสามารถมีประโยชน์กับเราได้ อย่างเช่นช่วยในการเบาเทาอาการวิงเวียนศีรษะ อาการปวดหัว อาการเมาหรือเป็นลมได้ มันก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของเราได้เหมือนกัน โดยเฉพาะคนที่ติดยาดม มักจะมีอาการหลายอย่าง ตามมาด้วยเสมอ  คนที่มักจะพกยาดม และมักจะดมอยู่ตลอดเวลา จึงต้องให้ความระมัดระววังด้วย เพราะไม่เช่นนั้น อาจจะเป็นโรคดังต่อไปนี้ มีโรคอะไรบ้าง ที่เกี่ยวกับการดอมยาดมอยู่บ่อยๆ ที่เราจตะต้องระมัดระวัง เพราไม่เช่นนั้นกว่าจะรู้ตัว ก็อาจจะสายไปแล้ว และผู้ใช้บางประเภท ก็ไม่ควรที่จะใช้ยาดมด้วย…

นอนให้ถูกวิธี
January 13, 2020 Maureen Simpson 0 Comments

การนอนถือว่าเป้นสิ่งทีสำคัญอีกอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์ หรือแม้แต่สัตว์เองก็ตาม ก็ต้องอาศัยการนอนเหมือนกัน เพราะการนอนคือการพักผ่อนร่างกาย และสมองที่ดีที่สุด คนที่ไม่นอนเลย หรือว่านอนไม้เพียงพอ นอกจากจะทำให้ร่างกายไม่ปรกติ ทำงานได้ไม่สมบูรณ์แล้ว ยังทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคอีกด้วย ฉะนั้นเราจึงต้องมีการนอนพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายของเราได้พักการใช้งาน จากการทำงานหนักบ้าง สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการนอนก็คือ ท่านนอน แต่ละคนล้วนแต่มีท่านอนที่ไม่เหมือนกัน ทุกคนมีท่านอนประจำเป็นของตัวเอง ที่เวลาได้นอนท่านี้แล้ว จะหลับไวกว่าเดิม และนอนหลับสบายหลับสนิทกว่าเดิม แต่รู้หรือไม่ว่า ท่านอนบางท่านั้น มันก็สส่งผลเสียกับร่างกายของเราได้เหมือนกัน เพราะมันอาจจะทำให้ร่างกายของเราบางส่วน ได้รับผลกระทบไปด้วย…